Prometis logo hr 1

 

 

POńĆETNA

 

USLUGE

 

REFERENCE

 

NOVOSTI

 

O NAMA

 

ENGLISH

 

 

 

PROMETIS je vrsnost aktivnosti i usluga uskladio s normom ISO 9001:2015

 


REFERENCE


Studije i projekte PROMETIS dobiva na natječajima, koje raspisuju državne institucije i tvrtke, županije, gradovi i općine. Kada je riječ o privatnim tvrtkama, one su uglavnom zainteresirane za izradu detaljnih prometnih studija i za prometno-građevinsko projektiranje.

 

U brojenju prometa na cestama PROMETIS je zastupnik za Hrvatsku i BiH tvrtke Mikrobit d.o.o., proizvođača suvremenih brojila osnovanih na detekciji vozila elektromagnetskim petljama.

 

qltc_10c.jpg

 

 

hr_mwys_goods.jpg

 

 

Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske. Godine 1971.-2009.

Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2007. godini. Sarajevo. 2008.

Uspostava sustava brojenja prometa i daljinskog prikupljanja podataka na cestama BiH. Sarajevo. 2006.

 

Prometna studija Grada Velike Gorice. 2010.

Idejni projekt gospodarske zone Krnjak – Krnjački Grabovac. 2009.

Analiza stanja i prijedlog poboljšanja prometa na području gradske četvrti Novi Zagreb – istok. 2009.

Istraživanje uzroka i posljedica najčešćih prometnih nesreća na autocestama HAC-a s prijedlogom prevencijskih mjera. 2008.

Projekt rehabilitacije ceste 1042 Kalinovica-Draganić. 2007.

e_i_tem_roads.jpg

 

 

Sanacija lokalnih putova i presvlačenje asfaltnim slojem na području općine Barilović. 2006.

Sustav prometnih tokova na autocestama. 2006.

E-ceste i TEM-ceste u Hrvatskoj i tranzitni cestovni koridori. 2005.

Studija optimalnog modela naplate cestarine za III. i IV. skupinu vozila na hrvatskim autocestama izvan turističke sezone. 2005.

Investicijsko-tehnička dokumentacija novog cestovnog mosta na rijeci Kupi i pristupnih cesta u Sisku. 2005.

 

 

 

Dakako, ovdje su nabrojene samo neke izabrane reference.

Među korisnicima PROMETIS-ovih usluga nalaze se Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Bina-Istra, Grad Zagreb, brojni gradovi (primjerice Sisak i Velika Gorica), županije i općine te različite tvrtke.

Prema potrebi PROMETIS u izradi studija i projekata surađuje s drugim tvrtkama.

 

PROMETIS je referentna tvrtka hrvatskoga Državnog zavoda za statistiku u području prometa na cestama.

 

cesta1_sisak.jpg