Prometis logo hr 1

 

 

POČETNA

 

USLUGE

 

REFERENCE

 

NOVOSTI

 

O NAMA

 

ENGLISH

 

 

 

PROMETIS je vrsnost aktivnosti i usluga uskladio s normom ISO 9001:2015

 


NOVOSTI


PROMETIS u suradnji s Gradom Zagrebom aktivno radi na pospješenju urbane mobilnosti u gradu Zagrebu. Prometnim studijama, elaboratima i analizama ispituju se mogućnosti korisnički orjentiranih unaprijeđenja prometne infrastrukture.

Jedan od takvih projekta je i URBAN-e projekt u kojem PROMETIS aktivno sudjeluje u izradi studija.

Glavni cilj projekta je proširivanje koncepta elektromobilnosti u gradovima Ljubljani, Bratislavi i Zagrebu. Analizom prihvatljivosti pojedinih usluga temeljene na e-mobilnosti na razini EU donesena je odluka o proširenju postojeće infrastrukrure za punionice električnih vozila, a koja se smatraju prijevozom budućnosti u urbanim središtima.

Među osnovama realizacije projekta su dvije studije koje su provedene od strane PROMETISA:

Prva studija: "STUDIJA PROCJENE OČEKIVANJA POTROŠAČA ZA GRADSKI ELEKTRIČNI OSOBNI PRIJEVOZ, INTERMODALNI PRIJEVOZ I INOVATIVNE USLUGE MOBILNOSTI U GRADU ZAGREBU I NJEGOVOJ OKOLICI U OKVIRU PROJEKTA URBAN-E" sadrži procjenu trenutnih i budućih korisnika usluga e-mobilnosti u gradu Zagrebu, a dobivenu na temelju analize velikog broja od 904 ankete.

Druga studija:"STUDIJA MREŽE PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA U GRADU ZAGREBU U OKVIRU PROJEKTA URBAN - E" predlaže mrežu punionica na širem području grada Zagreba u obliku mikro i makrolokacija a pritom uzimajuči u obzir sve relevantne parametre za optimalnu prostornu raspodjeljenost punionica za električne automobile.

 

EU.JPG

 

Urban_E_str.JPG

 

Eu1.JPG

 

EU2.JPG

 

 

Ukoliko želite saznati više o projeku možete posjetiti službenu stranicu putem poveznice

 URBAN-e

space